Three Christs (2017) สามคริสต์ [หนัง]

Three Christs (2017) สามคริสต์

Three Christs (2017) สามคริสต์ ดร. อลัน สโตน ผู้ซึ่งกำลังรักษาผู้ป่วยจิตเภทที่หวาดระแวงสามคนที่โรงพยาบาล Ypsilanti State ในมิชิแกน ซึ่งแต่ละคนเชื่อว่าพวกเขาคือพระเยซูคริสต์

ลิงค์หลักสำรอง 1สำรอง 2